پیگیری نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: دکتر محمد صفریان
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی38000 تومان
خدمات آنلاین900 تومان
قابل پرداخت38900 تومان